PAZÁR ANNA „A TERMÉSZET HÚRJAI” ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁS

PAZÁR ANNA „A TERMÉSZET HÚRJAI” ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁS

A XIV. The Talent Képzőművészeti pályázat ÖSSZEVONT GRAFIKA kategória nyertesének önálló kiállítása.

2023. márc. 31 – ápr. 24. (A kiállítás hétköznapokon 10.00 – 17.00 között tekinthető meg térítésmentesen. Előzetes bejelentkezésre a +36 1 347 0803 van lehetőség.)

Helyszín: Bakelit Multi Art Center

Megnyitó: 2023. márc. 31. 19.00

A Bakelit Multi Art Center Alapítvány által életre hívott eredetileg Diploma Nélkül és később a The Talent címet viselő pályázat- és kiállítás-sorozat és egyben mozgalom célja, hogy tehetséges, képző- vagy iparművészeti művészek számára fejlődési- és bemutatkozási lehetőséget, valamint piacot teremtsen. Emellett fontosnak tartja, hogy a művészeti és a történeti hagyományok magas színvonalon kerüljenek átadásra és az alkotómunkára ösztönözzenek.

Küldetésük, hogy elősegítsék és támogassák, hogy minél több emberben megfogalmazódjon az alkotás iránti vágy, ezen kívül szeretnék a természet megfigyelésére és ezáltal gondolkodásra biztatni az alkotókat és a szemlélőket egyaránt.

A mozgalom két fontos pillére:

• Képzőművészeti pályázat

Atlasz Gábor festőművész, polihisztor irányításával 2007 óta évente, két kategóriában (festészet és grafika) hirdetik meg azt a képzőművészeti tematikus pályázatot, melynek segítségével egyre több alkotni vágyónak adnak teret a megmutatkozásra csoportos kiállítás formájában.

A benyújtott műveket szakmai zsűritagok értékelik, akik tudásukkal, vizuális érzékenységükkel színvonalas tárlatot állítanak össze a beérkezett munkákból. A zsűri által kiemelkedőnek értékelt alkotásokat először a Bakelit MAC-ben tárják a nagyközönség elé, a díjazottak közül önálló kiállítást ajánlanak fel az első helyezetteknek és további kiállítási lehetőséget vagy különdíjat a további díjazottaknak.

• Rajz- és festőműhely

A Talent Képzőművészeti Műhely küldetése, hogy tehetséges művészeknek kínáljon lehetőséget az alkotásra, fejlődésre és bemutatkozásra. A műhely Atlasz Gábor festőművész vezetésével működik, aki tudását továbbadva segíti a résztvevők fejlődését. Lehetőséget nyújt az alkotók számára, hogy munkáik által bemutatkozzanak a nagyközönség előtt, így az alkotási folyamat még több értelmet nyer, a közönséggel való találkozás pedig motiválja az alkotásra vágyókat kreativitásuk kibontakoztatására. Ezáltal értékteremtés jön létre. A műhelyt minden évben november és május között tartják kéthetente a Bakelit Multi Art Centerben.

Pazár Anna alkotása

BEMUTATJUK!

Pazár Anna „A természet húrjai”

A XIV. The Talent Képzőművészeti pályázat ÖSSZEVONT GRAFIKA kategória nyertesének önálló kiállítása

Pazár Anna portré

„A kiállított képek kifejezésmódjában egy, a nyugati világtól egészen eltérő látásmódot igyekeztem visszatükrözni, egy olyan szemléletet, mely évezredeken keresztül meghatározta Japánnak a sajátos fejlődési modelljét, kultúrában, építészetben, ruházatban, kert- és tereprendezésben, művészetekben és a festészetben egyaránt.

„Mindannyiunk által ismert, hogy a japán művészet mesteri szintre emelte az ember és az élővilág együtt légzésének harmóniáját, a természet magasfokú tiszteletét. Tanulmányoztam az ország történelmét, művészeti korszakait, a dekoratív történetmesélő festménytekercsektől a középkori tradicionális elemekre épülő, japán örökséget újraélesztő EDO koron át, HOKUSAI, HIROSIGE nyomatokig, táj- és tradicionális életképekig, az egzotikus madár- és virág-ábrázolásokig. Igazi kihívásnak véltem, egy olyan értékrend vizuális közvetítését, mely szerint az embernek nem a környezete meghódítására, annak saját szolgálatába történő állítására szabad törekednie, mindinkább annak megfigyelésére, folytonos kutatására, az ismeretek bővítésére, az élővilág és javainak tiszteletére, azzal való harmonikus és örömteli együttélésre, csak annyit alakítva rajta, amennyit az háborítatlanul megenged.

A téma, a keleti alkotások dekoratív mivolta, képi finomsága, szabad ecsetkezelése, lazának tűnő stílusa, mely mögött nagyfokú figyelem, precizitás és fegyelmezettség kell, hogy álljon.

Valamennyi alkotásommal a létezésünk harmóniáját képviselem, pozitív életszemléletet, egy olyan egyensúly tükrözését melyet valamennyien kötelesek vagyunk megtalálni, csakis ezáltal vagyunk képesek önmagunk és környezetünk épülésére szolgálni, konstruktív dolgokat alkotni, ellensúlyozni mindazokat a ’tukmákumokat’, melyek napirenden tartják az emberi félelmeket, ellenségeskedést, a figyelem elterelését mindazokról az alapvetően fontos és rendkívül gazdag értékekről melyek az egy-egy emberöltő értelmes célját teljesíthetik.

Vallom, hogy rossz irány a túlpörgetett élet, szükségünk van a robogó világot fékező értékrend népszerűsítésére, a természet törvényeinek ismeretére és respektálására, az emberi lét tudatosabban és egyszerűbben is megélhető boldogságának sarkallására.

A természet, ha évmilliók alatt is, de képes lesz reprodukálni önmagát, az emberi lét közel sem. Meggyőződésem, hogy fenntarthatóság kérdésében a technikai, biológiai és az emberi kulturális evolúciót együtt kell látni, és ehhez illeszteni az Egyéni JÓL-Létünket.

Keleti alkotásaimmal is egyértelműen ezt képviselem. Fogadjátok szeretettel.”

Pazár Anna alkotása

A kiállító művészről:

Pazár Anna Budapest szomszédságában, Érden, a természet közelségében él és alkot. Eredeti végzettsége természettudományos mérnök, hosszú évekig Franciaországban és francia nyelvterületeken élt és dolgozott, ahol kereskedelmi és marketing képesítést szerzett, többek között ügynökségekkel együttműködve digitális marketing anyagok grafikai terveit készítette. Az elmúlt 10 évben a művészettörténet és a festészet szerelmese lett. Kezdetben az olajtechnikával V. Szakácsi Éva aranyecset díjas művész irányításával ismerkedett. A Képzőművészek Érdi Közösségének és a Poly-Art Alapítvány tagjaként évente 2-2 alkalommal helyi csoportos kiállításokon jelentek meg a munkái. 2018 óta az Országos Képző-és Iparművészeti Társaság aktív alkotó tagja, velük közös kiállításokon szerepelnek alkotásai, nyaranta együtt dolgoznak Zalai művésztelepeken Lichtenvalter Zoltán és Eleven Péter festőművészek irányításával.

A Szalézi Alapítvány festő szakán tanult művészettörténetet, rajzot, festészetet. Az intézmény nyári Prvici alkotótelepén készült munkái jelenleg is láthatók a Vodicei Galériában.

1999-ben kezdett festeni Németh Ágnes Munkácsy díjas képzőművésznél, aki bevezette a keleti művészetek világába. Az általa szervezett és vezetett nyári művésztelepek rendszeres résztvevője. Keleti témájú, tussal, páccal készült alkotásaiból 2021 őszén nyílt önálló, sikeres kiállítása az Érdi Szepes Gyula Művelődési Központban. E képek egyike nyerte el a XIV. The Talent képzőművészeti pályázat első díját 2022-ben.

De a XIII. The Talent pályázati ciklusnak 3. helyezettjeként szerepelt egy hasonló témában készült alkotása is.

2022 novemberében önálló kiállítása volt a Palotanegyed által szervezett Japán esten.

Alkotásai különösen kedvező fogadtatást nyertek, a szorgos és sokrétű felkészülés, a témában való elmélyülés és odaadó munka meghozta eredményét.

Akvarelljei rendszeres résztvevői a dél-francia akvarellisták seregszemléjének. 2022 őszén – a világ 45 országából, 170 művész, mintegy 600 benyújtott pályázati munkája zsűrizését követően – alkotását az első húsz közé válogatták be. Az anyagból kiállítás és katalógus készült az aquarelle pyreneen gondozásában.