Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Bakelit Multi Art Center Alapítvány (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 164. 18. ép. I. e. ; nyilvántartási száma: 01-01-0010832, adószáma: 18134962-2-43) által a https://www.thetalent.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Bakelit Multi Art Center Alapítvány
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 164. 18. ép. I. e.
Képzési helyszín:1095 Budapest, Soroksári út 164. 18. ép. I. e.
Telefonszám: +36 1 347 0803
Email cím: thetalent@bmac.hu

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A regisztráció előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Vezetéknév:
Keresztnév:
Születési dátum:
E-mail cím:
Telefonszám:
Irányítószám:
Város:
Cím:

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor a https://www.thetalent.hu internetes oldalon meghirdetett képzések, pályázat és alkotótábor szervezése céljából.

4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.4 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és https://www.thetalent.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az internetes oldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

6. Adatfeldolgozó

6.1 Az internetes oldal alapjául szolgáló informatikai rendszer üzemeltetéséhez, a szolgáltatás működtetéséhez és az elszámolás rendezéséhez az adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók: nincsen

6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 164. 18. ép. I. e.
Email: thetalent@bmac.hu

7.5 A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

8. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.